Kunde: Sunne Hender, NHO Service og Handel

Oppdrag: Logoutarbeidelse